سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤
der iz noTn two make me haP

نيست در اين شهر نگاری
که دل ما را ببَرد[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]