چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٢
I'm sad

به ستاره ها نگاه کن
چرا که در زمين پاکی نيست...

من خيلی ناراحتم.
من پشيمونم از اون نوعيش که سودی نداره![ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]