سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤
gOne with dA wInd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديگر

 وقتی "غرور" ی در خيابان می بينم

ياد تو

نمی افتم

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]