چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٢
 

هر چی من به روی خودم نميارم
هر چی خودم رو ميزنم به اون را (طوری که احساس گم شدن ديگه بهم دست ميده!)
هر چی سعی ميکنم به خودم نگيرم
ميبينم که نخير ول کن نيست[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]