دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤
captIve

اگر بپرسی رابطه با تو را دوست دارم يا نه،
می گويم آره
اما اگر بپرسی دلم می خواهد بدون تو زندگی کنم،
باز هم می گويم آره.

پ.ن:دوباره دارم روی لبه ی تيغ حرکت می کنم.[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]