یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤
زندگی مرا تکرار می کند...

از جنگل تا باغ وحش فقط يه قدم فاصله س. ناخوناتو می گيرن، موهاتو کوتاه می کنن و ازت يه پيشیِ ترسو می سازن. بهتره مراقب باشی وگرنه اونا تو رو هم اسير می کنن...

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]