دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳
 

وقتی واسه زندگيت،واسه آينده ت آرزوهای خ ی ل ی بزرگ و خ ی ل ی دست نيافتنی داشته باشی؛ اونوقت انگار هيچی ارضات نمی کنه...و من اينچنين می سوزم!![ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]