دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
 

خیلی از روزی که سه تایی روی تخت من جلسه ی "آخه چطوری دخترا با پسرای کوچیکتر از خودشون میتونن" تشکیل داده بودیم نگذشته بود که من فهمیدم چطوری

خیلی خوب طوریسه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
river of no return

خیلی فک کردم
تا بفهمم نیاز عمیق من به محبته
یا محبت عمیقه این آدمه
که منو نرم کرد[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]