جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
 

معمولا در آسانسور ها خوشحالم
در ماشینم
تا گوشواره های عزیزم که در میاورم
تا زنگ های شبانهسه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
 

پارسال گفتم تجریش
یکی از زیرخواباش جلو پام واستاد
سوار شدمیکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
? It's complicated. Is it

توضیح میدادن
که من از همون بچگیم هم، چقد راحت، تو بغل هر کسی میرفتم

 یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
 

دوستدارت
ولنگاری های موقت[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]