سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
i need to start to be myself- because i'm sick of everybode else

چه گذشته ای که
پاتیل که شدیم
از فرداش شدیم رفیق فاب.
[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]