جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
but if i'm seeing my dreams, and you aren't there

بعضی کفشها پاتو کج و بی قواره نشون میدهند
بعضی آدمها عقلتویکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
even if you are not pretend to be

"من هیچ وقت مریضی مثل تو نداشتم"،
مریض ترین جمله ایه که میشه استفاده کرد.
نزنیدش.[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]