سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
23:32PM

بزرگ نباشی
اما بزرگتر باشی.
تناقض پشت تناقض[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]