پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤
*didN' u c mE? i waZ lOOkin doWn on otHerZ

خدا ¿
ميشه منو پريود کنی زودتر؟
اين روزا لازم دارم۰



چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤
i wiSh i couLd tUrn baCk dA tiMe

می دونی؟
تأسف آوره
با دستهای خودت بالهاتو می چينی
و روحت رو وا می داری تا
مثل جونوری رو زمين بخزه.

-انگار قبلنم گفته بودم که حالم ازتون بهم می خوره.نگفتم؟

گفت محبوبه صداش می کنن.
ماچم کرد.
لپمو
 کشيد.
طلسمم باز شد.
شد؟



دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٤
bLess yA



دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٤
Ur fUckiNg ThiNkiNg

تو،
من رو
روزهايی که هرزگی نمی کنم
"دختر خوب" می دونی.



جمعه ٢۱ بهمن ۱۳۸٤
clEan up ur aCt

نفسم را حبس می کنم،

می ميرم.



شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٤
gurL gIrL

آنقدر نقطه را
-نقطه ام را-
اسيد پاشيدی
اسيد پاشيدم
تا خورده شد
گودال شد
گودالی دراز و سوزناک
از
ضعف



پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٤
fuLL Θf shIt*

بيا
با هم
برقصيم عاشقونه
تانگو.



یکشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٤
mY luVLy sAvioUr**

هميشه
حتا وقتی نگات ميکردم
فک ميکردم
آيا
بازم
عاشقم ميمونی¿



شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤
[DO NOT come 2 mE*

-آيا با خودتان ارتباط احساسی خوبی داريد؟
~نخير
-زندگی ِ شما به توجه فوری نياز دارد.شما به زمان نياز داريد تا دريابيد که هستيد.
~گمشو بابا
..
.
..
ببين دلم می خواد چايی داغ رو بپاشم تو صورتت
دلم می خواد يه چيزی رو بسوزونم/آتيش بزنم
دوس دارم موهاتو انقد بکشم و تو اونقد جيغ بزنی و گريه کنی تا من خندم بگيره
دوس دارم همه چی رو بشکونم
دلم می خواد ناخونامو تو گوشتم فرو کنم تا خون بياد و درد بکشم
دلم می خواد يکی رو پاره کنم
دوس دارم انقد سيگار بکشم پشت سر هم تا خفه شم
دوس دارم سر امتحان جلوی همه برگه مو پاره کنم و بزنم بيرون
..
.
..
ببين ميای پيشم؟



جمعه ٧ بهمن ۱۳۸٤
nEd A Cgarette

سر انجام تو در فنجان چای
فرو خواهی رفت و
در اعماق افق
چيزی جز دود غليظ سيگار
و خطوط نامفهوم
نخواهی ديد



سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤
gOne with dA wInd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديگر

 وقتی "غرور" ی در خيابان می بينم

ياد تو

نمی افتم

 



[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]